मौसम की भविष्यवाणियां

डविडसोंविल्ले में सूर्योदय और सूर्यास्त

यूएसए(संयुक्त राज्य अमेरिका)  यूएसए(संयुक्त राज्य अमेरिका)/मेरीलैंड/डविडसोंविल्ले
सोमवार

सोमवार, 19 फरवरी 2018

19
फरवरी
सूर्योदय: 06:53; खगोलीय दोपहर: 12:20; सूर्यास्त: 17:48; दिन की अवधि: 10:55; रात की अवधि: 13:05
मंगलवार

मंगलवार, 20 फरवरी 2018

20
फरवरी
सूर्योदय: 06:52; खगोलीय दोपहर: 12:20; सूर्यास्त: 17:49; दिन की अवधि: 10:57; रात की अवधि: 13:03
बुधवार

बुधवार, 21 फरवरी 2018

21
फरवरी
सूर्योदय: 06:50; खगोलीय दोपहर: 12:20; सूर्यास्त: 17:51; दिन की अवधि: 11:01; रात की अवधि: 12:59
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 22 फरवरी 2018

22
फरवरी
सूर्योदय: 06:49; खगोलीय दोपहर: 12:20; सूर्यास्त: 17:52; दिन की अवधि: 11:03; रात की अवधि: 12:57
शुक्रवार

शुक्रवार, 23 फरवरी 2018

23
फरवरी
सूर्योदय: 06:48; खगोलीय दोपहर: 12:20; सूर्यास्त: 17:53; दिन की अवधि: 11:05; रात की अवधि: 12:55
शनिवार

शनिवार, 24 फरवरी 2018

24
फरवरी
सूर्योदय: 06:46; खगोलीय दोपहर: 12:20; सूर्यास्त: 17:54; दिन की अवधि: 11:08; रात की अवधि: 12:52
रविवार

रविवार, 25 फरवरी 2018

25
फरवरी
सूर्योदय: 06:45; खगोलीय दोपहर: 12:20; सूर्यास्त: 17:55; दिन की अवधि: 11:10; रात की अवधि: 12:50
सोमवार

सोमवार, 26 फरवरी 2018

26
फरवरी
सूर्योदय: 06:43; खगोलीय दोपहर: 12:19; सूर्यास्त: 17:56; दिन की अवधि: 11:13; रात की अवधि: 12:47
मंगलवार

मंगलवार, 27 फरवरी 2018

27
फरवरी
सूर्योदय: 06:42; खगोलीय दोपहर: 12:19; सूर्यास्त: 17:57; दिन की अवधि: 11:15; रात की अवधि: 12:45
बुधवार

बुधवार, 28 फरवरी 2018

28
फरवरी
सूर्योदय: 06:41; खगोलीय दोपहर: 12:19; सूर्यास्त: 17:58; दिन की अवधि: 11:17; रात की अवधि: 12:43
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 01 मार्च 2018

01
मार्च
सूर्योदय: 06:39; खगोलीय दोपहर: 12:19; सूर्यास्त: 17:59; दिन की अवधि: 11:20; रात की अवधि: 12:40
शुक्रवार

शुक्रवार, 02 मार्च 2018

02
मार्च
सूर्योदय: 06:38; खगोलीय दोपहर: 12:19; सूर्यास्त: 18:00; दिन की अवधि: 11:22; रात की अवधि: 12:38
शनिवार

शनिवार, 03 मार्च 2018

03
मार्च
सूर्योदय: 06:36; खगोलीय दोपहर: 12:18; सूर्यास्त: 18:01; दिन की अवधि: 11:25; रात की अवधि: 12:35
रविवार

रविवार, 04 मार्च 2018

04
मार्च
सूर्योदय: 06:35; खगोलीय दोपहर: 12:18; सूर्यास्त: 18:02; दिन की अवधि: 11:27; रात की अवधि: 12:33
सोमवार

सोमवार, 05 मार्च 2018

05
मार्च
सूर्योदय: 06:33; खगोलीय दोपहर: 12:18; सूर्यास्त: 18:04; दिन की अवधि: 11:31; रात की अवधि: 12:29
मंगलवार

मंगलवार, 06 मार्च 2018

06
मार्च
सूर्योदय: 06:32; खगोलीय दोपहर: 12:18; सूर्यास्त: 18:05; दिन की अवधि: 11:33; रात की अवधि: 12:27
बुधवार

बुधवार, 07 मार्च 2018

07
मार्च
सूर्योदय: 06:30; खगोलीय दोपहर: 12:18; सूर्यास्त: 18:06; दिन की अवधि: 11:36; रात की अवधि: 12:24
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 08 मार्च 2018

08
मार्च
सूर्योदय: 06:29; खगोलीय दोपहर: 12:18; सूर्यास्त: 18:07; दिन की अवधि: 11:38; रात की अवधि: 12:22
शुक्रवार

शुक्रवार, 09 मार्च 2018

09
मार्च
सूर्योदय: 06:27; खगोलीय दोपहर: 12:17; सूर्यास्त: 18:08; दिन की अवधि: 11:41; रात की अवधि: 12:19
शनिवार

शनिवार, 10 मार्च 2018

10
मार्च
सूर्योदय: 06:26; खगोलीय दोपहर: 12:17; सूर्यास्त: 18:09; दिन की अवधि: 11:43; रात की अवधि: 12:17
रविवार

रविवार, 11 मार्च 2018

11
मार्च
सूर्योदय: 07:24; खगोलीय दोपहर: 13:17; सूर्यास्त: 19:10; दिन की अवधि: 11:46; रात की अवधि: 12:14
सोमवार

सोमवार, 12 मार्च 2018

12
मार्च
सूर्योदय: 07:23; खगोलीय दोपहर: 13:17; सूर्यास्त: 19:11; दिन की अवधि: 11:48; रात की अवधि: 12:12
मंगलवार

मंगलवार, 13 मार्च 2018

13
मार्च
सूर्योदय: 07:21; खगोलीय दोपहर: 13:16; सूर्यास्त: 19:12; दिन की अवधि: 11:51; रात की अवधि: 12:09
बुधवार

बुधवार, 14 मार्च 2018

14
मार्च
सूर्योदय: 07:20; खगोलीय दोपहर: 13:16; सूर्यास्त: 19:13; दिन की अवधि: 11:53; रात की अवधि: 12:07
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 15 मार्च 2018

15
मार्च
सूर्योदय: 07:18; खगोलीय दोपहर: 13:16; सूर्यास्त: 19:14; दिन की अवधि: 11:56; रात की अवधि: 12:04
शुक्रवार

शुक्रवार, 16 मार्च 2018

16
मार्च
सूर्योदय: 07:16; खगोलीय दोपहर: 13:15; सूर्यास्त: 19:15; दिन की अवधि: 11:59; रात की अवधि: 12:01
शनिवार

शनिवार, 17 मार्च 2018

17
मार्च
सूर्योदय: 07:15; खगोलीय दोपहर: 13:15; सूर्यास्त: 19:16; दिन की अवधि: 12:01; रात की अवधि: 11:59
रविवार

रविवार, 18 मार्च 2018

18
मार्च
सूर्योदय: 07:13; खगोलीय दोपहर: 13:15; सूर्यास्त: 19:17; दिन की अवधि: 12:04; रात की अवधि: 11:56
सोमवार

सोमवार, 19 मार्च 2018

19
मार्च
सूर्योदय: 07:12; खगोलीय दोपहर: 13:15; सूर्यास्त: 19:18; दिन की अवधि: 12:06; रात की अवधि: 11:54
मंगलवार

मंगलवार, 20 मार्च 2018

20
मार्च
सूर्योदय: 07:10; खगोलीय दोपहर: 13:14; सूर्यास्त: 19:19; दिन की अवधि: 12:09; रात की अवधि: 11:51
बुधवार

बुधवार, 21 मार्च 2018

21
मार्च
सूर्योदय: 07:09; खगोलीय दोपहर: 13:14; सूर्यास्त: 19:20; दिन की अवधि: 12:11; रात की अवधि: 11:49
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 22 मार्च 2018

22
मार्च
सूर्योदय: 07:07; खगोलीय दोपहर: 13:14; सूर्यास्त: 19:21; दिन की अवधि: 12:14; रात की अवधि: 11:46
शुक्रवार

शुक्रवार, 23 मार्च 2018

23
मार्च
सूर्योदय: 07:05; खगोलीय दोपहर: 13:13; सूर्यास्त: 19:22; दिन की अवधि: 12:17; रात की अवधि: 11:43
शनिवार

शनिवार, 24 मार्च 2018

24
मार्च
सूर्योदय: 07:04; खगोलीय दोपहर: 13:13; सूर्यास्त: 19:23; दिन की अवधि: 12:19; रात की अवधि: 11:41
रविवार

रविवार, 25 मार्च 2018

25
मार्च
सूर्योदय: 07:02; खगोलीय दोपहर: 13:13; सूर्यास्त: 19:24; दिन की अवधि: 12:22; रात की अवधि: 11:38
सोमवार

सोमवार, 26 मार्च 2018

26
मार्च
सूर्योदय: 07:01; खगोलीय दोपहर: 13:13; सूर्यास्त: 19:25; दिन की अवधि: 12:24; रात की अवधि: 11:36
मंगलवार

मंगलवार, 27 मार्च 2018

27
मार्च
सूर्योदय: 06:59; खगोलीय दोपहर: 13:12; सूर्यास्त: 19:26; दिन की अवधि: 12:27; रात की अवधि: 11:33
बुधवार

बुधवार, 28 मार्च 2018

28
मार्च
सूर्योदय: 06:57; खगोलीय दोपहर: 13:12; सूर्यास्त: 19:27; दिन की अवधि: 12:30; रात की अवधि: 11:30
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 29 मार्च 2018

29
मार्च
सूर्योदय: 06:56; खगोलीय दोपहर: 13:12; सूर्यास्त: 19:28; दिन की अवधि: 12:32; रात की अवधि: 11:28
शुक्रवार

शुक्रवार, 30 मार्च 2018

30
मार्च
सूर्योदय: 06:54; खगोलीय दोपहर: 13:11; सूर्यास्त: 19:29; दिन की अवधि: 12:35; रात की अवधि: 11:25
शनिवार

शनिवार, 31 मार्च 2018

31
मार्च
सूर्योदय: 06:53; खगोलीय दोपहर: 13:11; सूर्यास्त: 19:30; दिन की अवधि: 12:37; रात की अवधि: 11:23
रविवार

रविवार, 01 अप्रैल 2018

01
अप्रैल
सूर्योदय: 06:51; खगोलीय दोपहर: 13:10; सूर्यास्त: 19:30; दिन की अवधि: 12:39; रात की अवधि: 11:21
सोमवार

सोमवार, 02 अप्रैल 2018

02
अप्रैल
सूर्योदय: 06:50; खगोलीय दोपहर: 13:10; सूर्यास्त: 19:31; दिन की अवधि: 12:41; रात की अवधि: 11:19
मंगलवार

मंगलवार, 03 अप्रैल 2018

03
अप्रैल
सूर्योदय: 06:48; खगोलीय दोपहर: 13:10; सूर्यास्त: 19:32; दिन की अवधि: 12:44; रात की अवधि: 11:16
बुधवार

बुधवार, 04 अप्रैल 2018

04
अप्रैल
सूर्योदय: 06:46; खगोलीय दोपहर: 13:09; सूर्यास्त: 19:33; दिन की अवधि: 12:47; रात की अवधि: 11:13
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 05 अप्रैल 2018

05
अप्रैल
सूर्योदय: 06:45; खगोलीय दोपहर: 13:09; सूर्यास्त: 19:34; दिन की अवधि: 12:49; रात की अवधि: 11:11
शुक्रवार

शुक्रवार, 06 अप्रैल 2018

06
अप्रैल
सूर्योदय: 06:43; खगोलीय दोपहर: 13:09; सूर्यास्त: 19:35; दिन की अवधि: 12:52; रात की अवधि: 11:08
शनिवार

शनिवार, 07 अप्रैल 2018

07
अप्रैल
सूर्योदय: 06:42; खगोलीय दोपहर: 13:09; सूर्यास्त: 19:36; दिन की अवधि: 12:54; रात की अवधि: 11:06
रविवार

रविवार, 08 अप्रैल 2018

08
अप्रैल
सूर्योदय: 06:40; खगोलीय दोपहर: 13:08; सूर्यास्त: 19:37; दिन की अवधि: 12:57; रात की अवधि: 11:03
सोमवार

सोमवार, 09 अप्रैल 2018

09
अप्रैल
सूर्योदय: 06:39; खगोलीय दोपहर: 13:08; सूर्यास्त: 19:38; दिन की अवधि: 12:59; रात की अवधि: 11:01
मंगलवार

मंगलवार, 10 अप्रैल 2018

10
अप्रैल
सूर्योदय: 06:37; खगोलीय दोपहर: 13:08; सूर्यास्त: 19:39; दिन की अवधि: 13:02; रात की अवधि: 10:58
बुधवार

बुधवार, 11 अप्रैल 2018

11
अप्रैल
सूर्योदय: 06:36; खगोलीय दोपहर: 13:08; सूर्यास्त: 19:40; दिन की अवधि: 13:04; रात की अवधि: 10:56
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 12 अप्रैल 2018

12
अप्रैल
सूर्योदय: 06:34; खगोलीय दोपहर: 13:07; सूर्यास्त: 19:41; दिन की अवधि: 13:07; रात की अवधि: 10:53
शुक्रवार

शुक्रवार, 13 अप्रैल 2018

13
अप्रैल
सूर्योदय: 06:33; खगोलीय दोपहर: 13:07; सूर्यास्त: 19:42; दिन की अवधि: 13:09; रात की अवधि: 10:51
शनिवार

शनिवार, 14 अप्रैल 2018

14
अप्रैल
सूर्योदय: 06:31; खगोलीय दोपहर: 13:07; सूर्यास्त: 19:43; दिन की अवधि: 13:12; रात की अवधि: 10:48
रविवार

रविवार, 15 अप्रैल 2018

15
अप्रैल
सूर्योदय: 06:30; खगोलीय दोपहर: 13:07; सूर्यास्त: 19:44; दिन की अवधि: 13:14; रात की अवधि: 10:46
सोमवार

सोमवार, 16 अप्रैल 2018

16
अप्रैल
सूर्योदय: 06:28; खगोलीय दोपहर: 13:06; सूर्यास्त: 19:45; दिन की अवधि: 13:17; रात की अवधि: 10:43
मंगलवार

मंगलवार, 17 अप्रैल 2018

17
अप्रैल
सूर्योदय: 06:27; खगोलीय दोपहर: 13:06; सूर्यास्त: 19:46; दिन की अवधि: 13:19; रात की अवधि: 10:41
बुधवार

बुधवार, 18 अप्रैल 2018

18
अप्रैल
सूर्योदय: 06:25; खगोलीय दोपहर: 13:06; सूर्यास्त: 19:47; दिन की अवधि: 13:22; रात की अवधि: 10:38
बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार, 19 अप्रैल 2018

19
अप्रैल
सूर्योदय: 06:24; खगोलीय दोपहर: 13:06; सूर्यास्त: 19:48; दिन की अवधि: 13:24; रात की अवधि: 10:36
यूएसए(संयुक्त राज्य अमेरिका)मेरीलैंडडविडसोंविल्ले
अक्षांश: DD: 38.9229 (DMS: 38°55'22"N)
विभिन्न भाषाओं में अलग अलग समय पर,

دافيدسونفيل, Davidsonville, Dawidsonwille, Δαβιδσονβιλιε, Девидсонвилл, Девідсонвілл, Дэвидсонвилл, Дэвідсонвілл, دویدسنویلل, डविडसोंविल्ले, デイビッドソンビル, 戴维森维尔, 다비슨빌
देशान्तर: DD: -76.6283 (DMS: 76°37'42"W)
मीटर में ऊंचाई (उन्नयन),: 54
समय क्षेत्र: -5. सर्दियों समय*
स्थानीय समय: 10:58
टेलीफोन देश कोड: +1
. * मौसम स्थानीय समय में संकेत
© FDSTAR. इंटरनेट पर वेब परियोजनाओं के विकास और रखरखाव, 2009 - 2018

डविडसोंविल्ले में सूर्योदय और सूर्यास्त

© मौसम-Forecasts.Ru - अपने शहर में मौसम का पूर्वानुमान. 2018 - सभी अधिकार, 2009 सुरक्षित